De senaste åren har det blivit allt viktigare för privatpersoner att bli mer miljövänliga i vardagen. Det handlar bland annat om att använda mindre el i hemmet, men också att äta mindre kött. Utöver dessa punkter finns det dock så mycket mer man kan göra för att vara miljövänlig. Därför kommer denna artikel kolla...
Många forskare tittar idag på hur artificiell intelligens, eller AI, kan komma att användas för att rädda klimatet. AI är bra bland annat för att anal...
Att vara vuxen kan vara väldigt dyrt. Man har mycket ansvar och många kostnader. Det är räkningar som behöver betalas, saker som behöver köpas in, matkostnader och mycket annat. Därför letar man även ständigt efter lösningar för att kunna sänka sina månadskostnader. Man kan med några enkla steg sänka sina kostnader och spara några...
De flesta husägare känner till hur stor del av utgifterna som kommer från hushållsel och eventuell eluppvärmning. Den senaste tiden har priset för att installera solceller sjunkit rejält, och många sneglar nu på möjligheten att installera solceller på taket. De flesta husägare har möjlighet att bygga en anläggning som motsvarar 5-10 kilowatt. Krävs en...
Att vara miljövänlig i hemmet har blivit en av de allra viktigaste sakerna i Sverige. Men beroende på ens bakgrund och vanor kan det vara svårt att veta var man ska börja. I denna text kommer därför olika förslag att presenteras för enkla saker man kan göra i hemmet och som privatperson. Börja källsortera...
9 jul
För att klara klimatmålen behöver inte bara energikällorna vara förnybara - vi behöver också bli bättre på att hushålla med energin. Både industrin oc...
Biogas är ett hållbart bränsle som genereras från nedbrytning av organiskt material som jordbruksavfall, gödsel, avfall från matrester bestående av en blandning av metan och koldioxid. Det är även förnybart och kan långsiktigt allt mer ersätta fossila bränslen som utgör den största föroreningen i miljön. Sopor och avloppsreningsverk är en källa till biogas. Med...
Förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan eftersom den, till skillnad från fossila bränslen, inte återför koldioxid i atmosfären. Anledningen...
Många har fått det om bakfoten, att det kostar pengar att vara klimatsmart. Tvärtom kan man göra både miljön och plånboken en tjänst med rätt miljötänk. Det kan handlar om så enkla saker som att handla mat efter säsong. Det här spar pengar i matbutiken, och dessutom brukar man kunna få bättre kvalité. Genom...
Den globala efterfrågan på förnybar energi ökar hela tiden, eftersom världsbefolkningen växer och allt fler får högre levnadsstandard. Energibehovet ökar därför samtidigt som vi ser att klimatförändringarna ger allt mer allvarliga effekter på våra samhällen. IEA, det internationella energiorganet, lyfter också fram att det idag är hela en miljard människor på jorden som inte...