Author Archive

Något som rönt stor uppmärksamhet är att vi måste hitta sätt att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären och binda det i marken igen för ...
Många forskare tittar idag på hur artificiell intelligens, eller AI, kan komma att användas för att rädda klimatet. AI är bra bland annat för att anal...
9 jul
För att klara klimatmålen behöver inte bara energikällorna vara förnybara - vi behöver också bli bättre på att hushålla med energin. Både industrin oc...
Förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan eftersom den, till skillnad från fossila bränslen, inte återför koldioxid i atmosfären. Anledningen...
Klimatet påverkar djur och natur på olika sätt. Många växter och djur har möjlighet att anpassa sig till ett klimat som förändras långsamt. Men de sen...
Klimatförändringarna är på allas läppar och uppvärmningen av jorden är tveklöst något som kommer att förändra planeten i hundratals år framåt. Jordens...
Att klimatet håller på att förändras har inte undkommit någon. Att klimatet håller på att förändras har har forskarna vetat i över 30 år. Men det är f...
Produktion av el och värme står för hela 26 procent av utsläppen globalt och är därmed den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Det här b...
27 jan
Fossil energi, alltså kraft som skapas genom förbränningen av bränslen som exempelvis stenkol och olja, har gett oss ett modernt och bekvämt liv. Samt...
Energi, framför allt fossil energi, har varit en förutsättning för det välstånd och den livsstil vi har i västvärlden idag. Innan industrialiseringen,...