Author Archive

Att vara vuxen kan vara väldigt dyrt. Man har mycket ansvar och många kostnader. Det är räkningar som behöver betalas, saker som behöver köpas in, matkostnader och mycket annat. Därför letar man även ständigt efter lösningar för att kunna sänka sina månadskostnader. Man kan med några enkla steg sänka sina kostnader och spara några...
De flesta husägare känner till hur stor del av utgifterna som kommer från hushållsel och eventuell eluppvärmning. Den senaste tiden har priset för att installera solceller sjunkit rejält, och många sneglar nu på möjligheten att installera solceller på taket. De flesta husägare har möjlighet att bygga en anläggning som motsvarar 5-10 kilowatt. Krävs en...
Att vara miljövänlig i hemmet har blivit en av de allra viktigaste sakerna i Sverige. Men beroende på ens bakgrund och vanor kan det vara svårt att veta var man ska börja. I denna text kommer därför olika förslag att presenteras för enkla saker man kan göra i hemmet och som privatperson. Börja källsortera...
Biogas är ett hållbart bränsle som genereras från nedbrytning av organiskt material som jordbruksavfall, gödsel, avfall från matrester bestående av en blandning av metan och koldioxid. Det är även förnybart och kan långsiktigt allt mer ersätta fossila bränslen som utgör den största föroreningen i miljön. Sopor och avloppsreningsverk är en källa till biogas. Med...
Många har fått det om bakfoten, att det kostar pengar att vara klimatsmart. Tvärtom kan man göra både miljön och plånboken en tjänst med rätt miljötänk. Det kan handlar om så enkla saker som att handla mat efter säsong. Det här spar pengar i matbutiken, och dessutom brukar man kunna få bättre kvalité. Genom...
Den globala efterfrågan på förnybar energi ökar hela tiden, eftersom världsbefolkningen växer och allt fler får högre levnadsstandard. Energibehovet ökar därför samtidigt som vi ser att klimatförändringarna ger allt mer allvarliga effekter på våra samhällen. IEA, det internationella energiorganet, lyfter också fram att det idag är hela en miljard människor på jorden som inte...
Att minska på dina klimatavtryck behöver inte betyda att det blir dyrare. Tvärtom kan du rent av både leva billigare och mer miljövänligt på flera områden. Ditt hem En av de stora utgifterna i ett hem är uppvärmning och elektricitet. Genom att installera en kamin kan du sänka värmekostnaden under den kallaste vintern, samtidigt...
En av vår tids största frågor är hur man ska ta fram energi i framtiden utan att skada miljön. Under många år har man trott att kärnkraft kan vara svaret på denna frågan, varpå Sverige bland annat har kärnkraftverk i Oskarshamn och Forsmark. Dock så verkar politikerna alltmer vilja se mer innovativa lösningar, då...
Allt fler människor vill vara mer miljövänliga, och tur är väl det. Under många år var miljö inte något som man lade för mycket fokus på, vilket naturligtvis ledde till en värld som inte var lika hållbar eller trevlig att leva i. Idag handlar vi ekologiskt, närproducerat och väljer grön energi till våra bostäder,...
20 apr
Solkraft kommer med stor sannolikhet att spela en stor roll när världen ställer om sin energiproduktion från fossila alternativ. Än så länge plågas dock solkraften av en hel del problem som gör att den inte riktigt kan ersätta alternativ som kol- eller kärnkraft. Ett av dem är att elproduktionen från solkraft fortfarande är något...