2 apr

Vad innebär de globala målen?

Har du inte hör tom de globala målen redan så är det hög tid att du gör det nu. det är en handlingsplan som alla FNs medlemsstater har skrivit under och lovar att följa. Det är 17 mål som har massvis av olika delmål för att göra världen till en bättre plats. Det är både mål för klimatet men också social mål. Det handlar till exempel om att utrota fattigdom, se till att alla har bra vatten och att främja jämlikheten i världen. Det har även satts upp klara indikationer på hur målen ska utvärderas och hur man ska kunna mäta om det har lyckats eller inte. Dessa mål är tänkta att ersätta de så kallade milleniemålen och ämnar att vara lite bättre än vad de var. Milleniemålen var dels inte så breda som Agenda 2030 och dels så fanns det inte något bra verktyg för att mäta hur det gick för dem. Det var mer en vision medan detta är klara mål.

Vad gör Sverige?

Det är klart att alla länder inte behöver arbeta på samma sätt. Vi i Sverige har inte samma problem med vattenföroreningar till exempel som många andra länder och därför kan vi fokusera på de andra målen. Sverige har en handlingsplan dock för att kunna uppnå så många mål som möjligt och denna handlingsplan ska dels arbetas med separat och för att nå målen och dels så ska det bli inkorporerat i alla beslut som tas. Pratar politikerna om att bygga bostäder så kommer de att ha Agenda 2030 i åtanke och alltid konsultera experter inom området för att veta att inget görs som står i strikt motsats till agendan. Görs detta över hela världen så finns det chans att vi kan göra väldigt bra saker och att mänskligheten fortsätter att utvecklas på rätt sätt.