Energi och klimat Archive

Att bli självförsörjande på energi är något som många fått upp ögonen för. Att producera sin egen energi innebär att frigöra sig från behovet av att v...
9 jul
För att klara klimatmålen behöver inte bara energikällorna vara förnybara - vi behöver också bli bättre på att hushålla med energin. Både industrin oc...
Förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan eftersom den, till skillnad från fossila bränslen, inte återför koldioxid i atmosfären. Anledningen...
Produktion av el och värme står för hela 26 procent av utsläppen globalt och är därmed den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Det här b...
27 jan
Fossil energi, alltså kraft som skapas genom förbränningen av bränslen som exempelvis stenkol och olja, har gett oss ett modernt och bekvämt liv. Samt...