27 jun

Biogas: framtidens hållbara energi

Biogas är ett hållbart bränsle som genereras från nedbrytning av organiskt material som jordbruksavfall, gödsel, avfall från matrester bestående av en blandning av metan och koldioxid. Det är även förnybart och kan långsiktigt allt mer ersätta fossila bränslen som utgör den största föroreningen i miljön.

Sopor och avloppsreningsverk är en källa till biogas. Med korrekt planering kan stora mängder metan, huvudkomponenten i biogas, utnyttjas och fungera som ren energi.

Denna typ av bränsle används i en rad områden, däribland följande:

  • Värmepannor för att producera värme,
  • Transportsystem,
  • Motorer för att generera elektricitet.

Fördelar med att använda biogas

Biogas representerar en alternativ energikälla som genererar ren energi där negativ påverkan på miljön minskar. Effekten är tvåfaldig eftersom den dels återvinner organiskt avfall som tar bort det från miljön, och dels använder det för att generera hållbar och säker energi. Eftersom ekosystemet inte skadas är det ett ekonomiskt och hållbart bränsle.

Detta ekologiska alternativ har dykt upp under de senaste åren tack vare dess effektivitet i såväl industrier som hushåll. Dessutom minskar det utsläppet av metan i atmosfären som förorenar miljön, eftersom det är en användbar energi som minskar dålig lukt till följd av nedbrytning av organiskt material. Möjligheterna är många med biogas. Avfall som produceras av jordbruksredskap kan användas som biogas, till exempel en slaghack som hackar sönder gräs och grödor. Gödsel med högt jordbruksvärde och hög efterfrågan kan också genereras från tillverkning av biogas. Gårdar, industrier och verksamheter som producerar stora mängder avfall kan bli självförsörjande på el.

Utan tvekan bidrar biogas till att minska beroendet av energikällor från naturgaser, olja och andra fossila bränslen. Den absolut viktigaste fördelen är att växthuseffekten minskas som i sin tur bromsar pågående klimatförändringar.