27 apr

Energi och framtiden

En av vår tids största frågor är hur man ska ta fram energi i framtiden utan att skada miljön. Under många år har man trott att kärnkraft kan vara svaret på denna frågan, varpå Sverige bland annat har kärnkraftverk i Oskarshamn och Forsmark. Dock så verkar politikerna alltmer vilja se mer innovativa lösningar, då kärnkraften också kan vara mycket farligt.

Hur kommer framtiden att se ut?

Med stor sannolikhet kommer energiberoendet att öka i Sverige under de kommande åren. Detta innebär att energiföretag kommer att behöva anpassa sig. En del gör redan detta genom att anpassa en ekonomisk förvaltning för att kunna satsa mer pengar på forskning. Detta är mycket viktiga satsningar och det kommer att krävas i flera år framöver. Som tur är så står politiker och världens ledare bakom dessa företag och vill se ännu mer innovation.

Vad kan man som privatperson göra?

Det är viktigt att man är sparsam med sin energi i hemmet. Detta kan dock vara svårt om man bor uppe i Norrland där man behöver använda lampor och liknande hela tiden. Detsamma gäller om man pendlar ute på landet i Skåne och måste ha bil. Men generellt sett bör man tänka att använda så lite bensin och el som möjligt. Detta kommer göra att energiberoendet kommer hållas på en lägre nivå.