27 aug

Energi och miljö

Idag blir allt fler medvetna om att den energi som vi använder påverkar vår miljö. Därför är det många som valt att använda sig av förnybar energi som produceras med hjälp av vind, vatten eller sol. Det finns idag ett flertal vattenverk och vindkraftverk som producerar elektricitet som säljs på elmarknaden. Genom att byta elavtal och välja att du endast vill köpa miljövänlig elektricitet så kan även du medverka till att vi får en bättre miljö med mindre energi producerat med fossila ämnen.

Det är inte bara privatpersoner som blivit mer medvetna om miljön utan även företag väljer att köpa produkter som bidrar till en bättre miljö. Byggföretag använder inte bara miljövänligare material utan även skyddskläder som tillverkas av miljömedvetna företag. Hos Skyddsboden.se kan man finna ett stort urval av skyddskläder för många olika arbetsområden som är tillverkade av företag som bidrar till en bättre miljö.

Producera egen grön elektricitet

Många privatpersoner och företag väljer inte bara att använda sig av grön elektricitet för sina fastigheter utan flera har också tagit ett steg ytterligare och själva blivit producenter av grön el. Installationer av solceller har exploderat under de senaste åren, vilket till stor del beror på att priserna för solceller har sjunkit drastiskt de sista 7 åren. Genom att installera en solcellsanläggning kan man producera egen förnybar elektricitet för sin fastighet. Den elektricitet som man själv inte använder går vidare ut på elnätet. Det innebär att man bidrar till att andra kan köpa grön el.