31 maj

Investering i ren energi

Den globala efterfrågan på förnybar energi ökar hela tiden, eftersom världsbefolkningen växer och allt fler får högre levnadsstandard. Energibehovet ökar därför samtidigt som vi ser att klimatförändringarna ger allt mer allvarliga effekter på våra samhällen. IEA, det internationella energiorganet, lyfter också fram att det idag är hela en miljard människor på jorden som inte har driftsäker el. Det innebär att det krävs mer energi som produceras lokalt, eftersom detta ökar resiliensen vid samhällsstörningar.

Investeringsstödet utökas

Det är inte bara globalt sett som investeringarna behöver öka, det är också nödvändigt att varje enskilt företag minskar sitt avtryck på miljön. För att få pengar till exempelvis hållbara investeringar i ditt företag finns www.capcito.com, som erbjuder flexibel företagskredit.

Regeringen har också lagt till 200 miljoner kronor i sin vårändringsbudget, öronmärkt för solcellsstöd. Detta gör att det är enklare för privatpersoner att investera i förnybar energi. Även offentliga organisationer och företag kan söka stödet som bygger på ett tidigare investeringsstöd, vilket infördes år 2009. Målet var då att främja befolkningens användning av förnybar teknik för att producera el.

Utländsk investering

Utländska investerare flockas för att bygga ny vindkraft i Sverige. Under de kommande två åren kommer man att bygga vindkraft för minst 80 miljarder i vårt land. Energijätten RWE från Tyskland samt Credit Suisse kommer att bygga ett av de största projekten, Hästkullen som ligger utanför Viksjö. Vindkraftsparken där kommer att bli en av de största i Europa. Elektricitet härifrån kan ge hushållsel till hela länet. Anledningen till det stora intresset för att investera i vindkraft i Sverige är att vi är ett glest befolkat land, och vi har också större skogsägare som till exempel SCA och Holmen vilka tycker att det är klokt att upplåta mark till ny vindkraft.