10 jul

Tips för att vara miljövänlig

Att vara miljövänlig i hemmet har blivit en av de allra viktigaste sakerna i Sverige. Men beroende på ens bakgrund och vanor kan det vara svårt att veta var man ska börja. I denna text kommer därför olika förslag att presenteras för enkla saker man kan göra i hemmet och som privatperson.

Börja källsortera

Något av det enklaste man kan göra i hemmet är att börja källsortera. I praktiken innebär detta att man behöver köpa olika typer av soptunnor eller papperskorgar att slänga olika produkter i. Således är det väldigt billigt att börja källsortera i Sverige, en del kommuner i Sverige har till och med skickat soptunnor hem till hushållen för att de ska börja sortera.

När det kommer till källsortering finns det också en del spännande metoder när det kommer till komposthantering. I Japan finns nämligen en metod som heter Bokashi vilken kan användas i hemmet. Kortfattat innebär den att man använder sig av speciella bakterier för att bryta ner organiskt material. Därefter kan restprodukten användas i trädgården och rabatten.

Kolla över elektriciteten där hemma

Ett annat bra tips att ha i åtanke är att man kan kolla över användningen av el. Desto mindre el man använder, desto mer sparar man inför framtiden vilket också innebär att elproducenter inte behöver ta fram lika mycket. I Sverige är dock elektriciteten ganska så ren, framförallt i jämförelse till Östeuropa där mycket av elektriciteten kommer från kol och gas. Hur som helst är det alltid bra att ha koll på sin elförbrukning. I Sverige kan man enkelt få koll på användningen genom att köpa speciella produkter som kopplas in i elsystemet där hemma. Därefter kan man få en överblick kring hur elektriciteten används i hemmet och var man kan använda mindre exempelvis.