Transporter av varor och människor är energikrävande och sker idag till stor del med fossila bränslen. I takt med att de fossila bränslena som olja sk...