Author Archive

Transporter av varor och människor är energikrävande och sker idag till stor del med fossila bränslen. I takt med att de fossila bränslena som olja sk...
Att bli självförsörjande på energi är något som många fått upp ögonen för. Att producera sin egen energi innebär att frigöra sig från behovet av att v...
Människans klimatpåverkan består främst av användningen av fossila bränslen som kol och olja. Fossila bränslen har varit en förutsättning för industri...
Något som rönt stor uppmärksamhet är att vi måste hitta sätt att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären och binda det i marken igen för ...
Många forskare tittar idag på hur artificiell intelligens, eller AI, kan komma att användas för att rädda klimatet. AI är bra bland annat för att anal...
9 jul
För att klara klimatmålen behöver inte bara energikällorna vara förnybara - vi behöver också bli bättre på att hushålla med energin. Både industrin oc...
Förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan eftersom den, till skillnad från fossila bränslen, inte återför koldioxid i atmosfären. Anledningen...
Klimatet påverkar djur och natur på olika sätt. Många växter och djur har möjlighet att anpassa sig till ett klimat som förändras långsamt. Men de sen...
Klimatförändringarna är på allas läppar och uppvärmningen av jorden är tveklöst något som kommer att förändra planeten i hundratals år framåt. Jordens...
Att klimatet håller på att förändras har inte undkommit någon. Att klimatet håller på att förändras har har forskarna vetat i över 30 år. Men det är f...