17 dec

Fossilfria transporter

Transporter av varor och människor är energikrävande och sker idag till stor del med fossila bränslen. I takt med att de fossila bränslena som olja ska fasas ut krävs många innovationer inom transportsektorn. Redan idag har elbilen fått stort genomslag i många länder och exempelvis i Norge är över 40% av alla nya bilar som säljs elfordon.

Innovationer som det idag satsas mycket pengar på och som testas är bland annat elflyg och autonoma självkörande eldrivna fordon för varutransporter. Elflyg är på kommande och det finns en rad projekt och prototyper som visar lovande resultat. Till en början är tanken att elflyg ska vara bra alternativ på kortare sträckor där mindre antal passagerare flyger i varje plan.

För persontransporter finns det idag ett antal olika elbilar på marknaden. Tesla har länge varit ohotad etta i premiumsegmentet men det finns många billigare varianter. Troligtvis kommer framtidens persontransporter innebära att allt färre själva äger sina fordon och att man istället delar bil i en bilpool eller använder sig av självkörande taxibilar som hämtar och lämnar på utvalda platser.

Kollektivtrafiken kommer i allt större grad bestå av klimatneutrala fordon som drivs på el eller biobränslen. Tåget blir allt mer attraktivt i takt med att allt fler väljer att sluta flyga. I Sverige planeras ett större projekt som innebär att snabbtåg kommer att trafikera mellan Göteborg och Stockholm. En första etapp, kallad Ostlänken, börjar byggas 2020 mellan Järna och Linköping. När den första etappen är utbyggd 2035 kommer en tågresa mellan Norrköping och Stockholm ta 45 minuter, vilket är en tidsbesparing på ungefär 30 minuter mot vad samma resa tar idag.

För båttransporter av varor finns projekt som bland annat tittar på möjligheterna att använda sig av vindkraft och solkraft för att skapa klimatneutrala transporter över världshaven. Möjligheterna att segla med hjälp av vinden har människan känt till länge, men med klimatförändringarna har plötsligt den uråldriga tekniken blivit intressant att undersöka och förbättra igen.