4 aug

Artificiell intelligens för energibesparing

Många forskare tittar idag på hur artificiell intelligens, eller AI, kan komma att användas för att rädda klimatet. AI är bra bland annat för att analysera stora datamängder och hitta nya mönster för att kunna dra slutsatser. En mycket avancerad dator klarar idag av att göra detta betydligt bättre och snabbare än vad en människa kan. Ihopkopplat med system med inbyggd artificiell intelligens skulle detta kunna användas för att hitta nya lösningar som bland annat ökar produktiviteten inom energiproduktionen eller för att spara energi. Till exempel skulle AI göra att byggnader och bostäder blir mer energieffektiva genom att räkna ut och anpassa värme- och ljus beroende på behov.

Artificiell intelligens skulle också kunna användas för att snabba på utvecklingen av nya material och komponenter som skulle kunna användas för att öka produktionen av förnybar energi. Ett annat exempel är att AI och maskininlärning skulle kunna räkna ut hur transporter ska ske för att minska energiåtgången. På det här sättet skulle en energieffektivisering kunna leda till betydligt minskad energiåtgång eftersom det sker så mycket transporter över hela världen varje dag. Mycket forskning pågår och troligtvis skrapar vi ännu bara på ytan av vad AI kan komma att innebära för mänskligheten.