2 dec

Energi och världshandel

Energi, framför allt fossil energi, har varit en förutsättning för det välstånd och den livsstil vi har i västvärlden idag. Innan industrialiseringen, då kol och andra fossila bränslen började användas för att driva fabriker som kunde användas för massproduktion, var allt tvunget att tillverkas för hand. Det här gör också att vår ekonomi fortfarande är beroende av fossil energi för att generera tillräckligt med produkter och råvaror att sälja, vilket i sin tur ligger till grund för hela det kapitalistiska samhällssystemet.

Handeln med olja, gas och kol är i sig en liten del av världsekonomin men de fossila bränslena behövs för allt från produktion av varor till transport av varor och personer över hela världen. Det är därför omställningen till förnybar energi är så svår. Dels behöver vi använda mindre energi, dels behöver vi konsumera mindre. Det här innebär att hela det ekonomiska systemet behöver stöpas om för att möta den kommande förändringen. Vad innebär det till exempel om allt färre köper nya varor. Troligtvis kommer vi se en marknad som fokuserar på tjänster och upplevelser istället för produkter.

Det finns en rädsla för att vårt välstånd kommer att minska i takt med att vi behöver minska vår användning av fossila bränslen. Därför finns ett starkt motstånd både bland politiker, företag och privatpersoner. Samtidigt blir allt fler medvetna om att de ekonomiska förlusterna kommer att vara än större i en värld som till stora delar är obeboelig på grund av uppvärmning. Kostnaderna för en långsam omställning är troligtvis mindre än vad en systemkollaps på grund av klimatförändringarna kommer att vara. Samtidigt ser många stora möjligheter till nya innovativa lösningar som på sikt kan göra människors liv bättre än vad de är idag.