5 nov

Tekniska innovationer på energiområdet

Energisektorn står inför stora utmaningar och är därför ett fält där det forskas mycket. Förhoppningen är att hitta hållbara och effektiva innovationer som på sikt kan tillgodose världens växande befolkning med energi utan att påverka miljö och klimat. Exempel på sådana innovationer som redan har kommit i kommersiell användning och fått stort genomslag är solceller och eldrivna fordon. I framtiden kommer den här typen av innovationer att få allt större betydelse för hur vi lever våra liv och klarar våra klimatmål.

Exempel på forskningsområden där det idag händer mycket är vågkraft och energilagring, där målsättningen är att skapa betydligt mer effektiva batterier än vad som finns på marknaden idag. Andra projekt fokuserar istället på energibesparingar och att skapa så energisnåla lösningar som möjligt. Många forskare tror att för att klara av att få med sig tillräckligt många människor på tåget mot ett fossilfritt samhälle, måste de tekniska lösningarna som erbjuds vara bättre än vad som finns idag. Det positiva är att det finns ett stort intresse och mycket pengar som investeras i forskning och innovationer som på sikt kommer att lösa behovet av förnybar energi på en global marknad.