15 sep

Upptagning av koldioxid ur atmosfären

Något som rönt stor uppmärksamhet är att vi måste hitta sätt att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären och binda det i marken igen för att ha en chans att klara klimatmålen.

Den infångade koldioxiden skulle till exempel kunna användas som gödsel i jordbruket eller göras om till metanol som kan användas som drivmedel. Problemet med de tekniker som finns idag är att de kräver enormt mycket energi, är väldigt dyra och inte fungerar på den skala som behövs för att tekniken ska bli effektiv.

Redan idag används en liknande teknik på flertalet industrier världen över. Tekniken, som kallas CSS, innebär att koldioxidutsläpp från fabrikerna avskiljs från andra gaser i röken som släpps ut och lagras i fabriken för att sedan användas igen. Beräkningar har visat att om den här tekniken skulle användas i de största industrianläggningarna i Sverige så skulle våra utsläpp minska med över 500 000 ton per år, vilket skulle vara en halvering av våra utsläpp.

För att CSS eller att fånga in koldioxid i atmosfären, ska bli möjligt krävs stora statliga investeringar i forskning och utveckling. Det är ännu oklart vilka länder som är redo att göra dessa investeringar.