Monthly Archive:: oktober 2020

Att ha ett bra inomhusklimat är väldigt viktigt för att man ska må bra. Det är också bra för miljön att se över inomhusklimatet. Genom att effektivisera ventilation och tätning kan mycket energi sparas, både el och uppvärmning, vilket i sin tur sparar på miljön. Klimatskal Ett hus har något som kallas för klimatskal....
Människans klimatpåverkan består främst av användningen av fossila bränslen som kol och olja. Fossila bränslen har varit en förutsättning för industri...