14 okt

Mänsklig klimatpåverkan

Människans klimatpåverkan består främst av användningen av fossila bränslen som kol och olja. Fossila bränslen har varit en förutsättning för industrialiseringen och den snabba ekonomiska tillväxten i framför allt västvärlden. Samtidigt har den ökande användningen av fossila bränslen lett till en högre koncentration av växthusgaser i atmosfären. Idag är koncentrationen den högsta som uppmätts på åtminstone 800 000 år och årligen slås nya rekord.

De aktiviteter som främst bidrar till koldioxidutsläpp är industriproduktionen, transport av varor och människor (framför allt med fossildrivna fordon som bilar och flygplan), matproduktion och energiproduktion. Allt detta är sådant som vi under de senaste 100 åren gradvis har vant oss vid att ha nästinstill fri tillgång till. Det är det här som gör omställningen så svår både politiskt och på individnivå – det kommer att krävas förändringar som inte alltid är enkla. Till exempel behöver vi minska vårt flygande avsevärt. Även om flyget bara står för 1,4 procent av världens totala utsläpp så är det en större del av svenskarnas utsläpp. I Sverige flyger vi nämligen mer än fem gånger det globala genomsnittet och vårt flygande har ökat markant sedan 1990-talet. Medvetenheten om detta har lett till att allt fler försöker undvika onödigt flygande och begreppet ”flygskam” etablerades 2019 för att beskriva detta fenomen.