Människans klimatpåverkan består främst av användningen av fossila bränslen som kol och olja. Fossila bränslen har varit en förutsättning för industri...