Att bli självförsörjande på energi är något som många fått upp ögonen för. Att producera sin egen energi innebär att frigöra sig från behovet av att v...