Monthly Archive:: december 2020

Transporter av varor och människor är energikrävande och sker idag till stor del med fossila bränslen. I takt med att de fossila bränslena som olja sk...
Idag lever vi människor i västvärlden som om vi hade ett flertal jordklot. Dagens leverne påverkar klimatet negativt. Det är många som är medvetna om att livsstilen är negativ för miljön och det behövs en beteendeförändring i samhället för vad som anses normalt. Varje val du gör i vardagen spelar roll för miljön och...