20 nov

Bli självförsörjande på energi

Att bli självförsörjande på energi är något som många fått upp ögonen för. Att producera sin egen energi innebär att frigöra sig från behovet av att vara uppkopplad mot det vanliga elnätet. Något som både sparar pengar men också innebär ett visst skydd mot händelser som innebär att elförsörjningen slås ut.

Det vanligaste sättet att bli självförsörjande på elektricitet är att installera solpaneler på taket. Det här är ett snabbt sätt för villaägare att kunna börja producera sin egen el. Solpaneler är också smarta för den som har sommarstuga eller torp som inte är uppkopplad till elnätet. Solceller kan producera både el och värme för ett helt hushåll men är relativt dyra att installera. Beräkningar visar att solceller i Sverige generellt har en återbetalningstid på cirka 15 år. Därför krävs långsiktighet. Solcellsanläggningar för privata installationer har generellt en livslängd på runt 30 år.

För den som installerar solceller och fortfarande är uppkopplade till det vanliga nätet finns möjlighet att sälja producerad el tillbaka till elnätet. På det här sättet bidrar man ytterligare med förnybar energi. Dessutom undviker man att energi som inte används går till spillo. Även om det på det här sättet går att tjäna lite pengar på elen som produceras så är det inte särskilt lönsamt. Därför är ett råd att dimensionera solcellsanläggningen efter hur mycket hushållet själv förbrukar.

Andra möjligheter att bli självförsörjande på energi är att installera ett mindre vindkraftverk. Det finns ett antal på marknaden men vindkraft är betydligt mindre vanligt än solkraft och för att det ska bli lönsamt krävs det en bra, och blåsig, plats för installation på tomten.

Oberoende av vilken teknik man använder så är det svårt att bli helt självförsörjande på förnybar energi med den teknik som finns idag. Ett stort problem är att det fortfarande inte finns batterier som är lämpade för långtidslagring av el, något som krävs för att klara de mörkaste vintermånaderna för den som vill leva helt off-grid. Det här är däremot teknik som utvecklas hela tiden och allt eftersom intresset blir större kommer mer effektiva lösningar att introduceras också för privata användare. Trendspanare räknar med att det inom 10 år kommer att finnas kommersiella lösningar som är tillräckligt effektiva för att villaägare ska kunna koppla loss sig från det vanliga elnätet.