27 jan

Fossil energi

Fossil energi, alltså kraft som skapas genom förbränningen av bränslen som exempelvis stenkol och olja, har gett oss ett modernt och bekvämt liv. Samtidigt är förbränningen av fossila bränslen den största anledningen till klimatförändringarna. Fossila bränslen är egentligen rester från forntida djur och växter som under årtusenden utsatts för hårt tryck inuti jordskorpan och omvandlats till exempelvis olja eller kol. När de sedan används återförs koldioxiden som varit bunden i jorden tillbaka ut i atmosfären. På det här sättet rubbas den naturliga balansen i jordens kretslopp.

Olja, kol och naturgas kan användas på många olika sätt. Olja i form av bensin eller diesel används direkt i motorerna på bilar och andra fordon. I kraftverk kan kol och olja istället omvandlas till elektricitet, oftast genom att kol och olja förbränns och sedan kokar vatten till ånga som i sin tur driver stora generatorer.

Den goda nyheten är att vi i Sverige nästan har fasat ut alla fossila bränslen från vår elproduktion. Vi använder istället el från kärnkraftverk och förnybar energi som vind- och vattenkraft. Men i ett globalt perspektiv är fossila bränslen, framför allt kol, fortfarande den vanligaste källan till elektricitet.