27 maj

Klimatet och naturen

Klimatet påverkar djur och natur på olika sätt. Många växter och djur har möjlighet att anpassa sig till ett klimat som förändras långsamt. Men de senaste 50 årens klimatförändringar har varit alldeles för snabba för att arterna ska hinna anpassa sig och det här, tillsammans med andra typer av miljöförstöring, till exempel användningen av insektsgifter inom jordbruket, bidrar till att antalet insekter, växter och djur minskar på planeten. Det här innebär att biodiversiteten på planeten blir mindre. Biodiversitet, eller biologisk mångfald, är ett mått på variationen i djur- och växtriket på planeten.

Ett varmare klimat kan också leda till att djur förlorar sina habitat eller har möjlighet att migrera till andra platser där de tidigare inte kunde leva. Exempel på detta är att vissa myggsorter, bland annat malariamyggan, riskerar att etablera sig längre norrut.

Men klimatförändringarna kan också ha positiva effekter på jordbruket i vissa länder. I exempelvis Sverige kan ett varmare klimat på sikt bidra till längre växtperioder och möjlighet att odla grödor som idag inte växer här. Det här innebär att jordbruket kommer att förändras, exakt hur är svårt att förutse. Om stora delar av jordens nuvarande jordbruksmark blir obrukbar kommer även en betydligt mindre areal behöva försörja en större grupp människor än idag.