18 apr

Vad är klimat?

Klimatförändringarna är på allas läppar och uppvärmningen av jorden är tveklöst något som kommer att förändra planeten i hundratals år framåt. Jordens klimat är en viktig del av planetens förutsättningar för liv och att liv överhuvudtaget har kunnat uppstå på jorden beror till stor del på klimatet. Det här påverkas i sin tur av jordens position i förhållande till solen och planetens sammansättning av grundämnen. Växthuseffekten är en viktig del av klimatsystemet som bidrar till att en del av solens energi stannar kvar i jordens atmosfär istället för att reflekteras bort från planeten.

Men vad är klimat? Klimat och väder är inte samma sak. Väder är hur temperatur, nederbörd, luftfuktighet, vindförhållanden etcetera är på en viss plats vid en viss tidpunkt. Klimat är däremot hur vädret är på en viss plats under en viss tidpunkt, under en lång tidsperiod – ofta mer än 30 år. Klimatet påverkar däremot väderförhållandena och en av effekterna av klimatförändringarna är att vädret förändras på olika sätt.

Klimat är alltså en beskrivning av genomsnittliga förhållanden av exempelvis temperatur, vind, nederbörd och luftfuktighet. Eftersom dessa förhållanden studeras över så lång tid jämnas tillfälliga och cykliska variationer i väder- och temperaturförhållandena under åren ut. Klimatet kan alltså beskriva dessa förhållanden i stora drag. Det går att jämföra och se utvecklingar och tendenser under långa tidsperioder.

Klimatet påverkas i sin tur av väldigt många olika parametrar – exempelvis påverkas temperaturen av halten koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären, men också av jordens förhållande till solen, havsströmmar, vulkanutbrott och solens aktivitet. Det här gör att klimatet på jorden under hela planetens livstid har varierat naturligt. De här naturliga variationerna kan forskarna mäta ungefär 800 000 år bakåt i tiden. Därför har vi idag koll på hur jordens klimat har utvecklat sig under en relativt lång tidsperiod och kan också se att det är mänsklig aktivitet som till stora delar står för den nuvarande uppvärmningen av planeten och inte naturliga variationer.

Olika delar av värden delas in i olika klimatzoner. Huvudzonerna är: tropiska zonen, subtropiska zonen, tempererade zonen och arktiska zonen. Största delen av Sverige ligger i den tempererade zonen. Ett områdes klimat bestäms bland annat av latitud (var på jorden området ligger), altitud och närliggande hav och havsströmmar. Därför skiljer man också mellan kustklimat och inlandsklimat. Platser med kustklimat har generellt högre luftfuktighet och något varmare temperaturer än inlandsklimat. Det här beror på att stora vattenmassor binder värme och kan fungera både uppvärmande och avkylande. Därför har platser med kustklimat jämnare temperaturer under hela året. Nästan hela Europa och kustnära delar av övriga kontinenter samt hela Nya Zeeland tillhör denna klimatzon. Utöver dessa vanliga indelningar finns ett antal mindre indelningar av klimat och klimatzoner som påverkas av en mängd olika faktorer.