22 mar

Klimatförändringar

Att klimatet håller på att förändras har inte undkommit någon. Att klimatet håller på att förändras har har forskarna vetat i över 30 år. Men det är först på senare tid som deras beräkningar har börjat avspegla sig i de verkliga förhållandena på jorden och det innebär att både företag, politiker och privatpersoner har fått större vetskap om vad som håller på att hända.

Forskarna vet idag att det är mänskliga aktiviteter som påverkar klimatet. Framför allt är det vår användning av fossila bränslen som kol och olja som legat inkapslade i jordskorpan i miljontals år som påverkar koncentrationen av växthusgaser, främst koldioxid, i atmosfären. Den ökade mängden koldioxid bidrar i sin tur till en ökad växthuseffekt. Det vill säga – mer värmeenergi från solen stannar kvar i atmosfären istället för att försvinna ut i rymden. Detta leder till en långsam uppvärmning av planeten. Redan idag är medeltemperaturen på jorden i snitt en grad varmare än medeltemperaturen innan industrialiseringen. Eftersom koldioxid stannar kvar i atmosfären i hundratals år är dagens och framtidens klimatförändringar en ackumulerad effekt av historiska, nutida och framtida utsläpp.

Uppvärmningen kommer bland annat att leda till mer extrema väderhändelser som översvämningar, torka, stormar och skyfall blir allt mer vanliga. Men olika delar av världen påverkas på olika sätt. Länder som redan idag påverkas av exempelvis svår torka eller översvämningar kommer i framtiden drabbas allt hårdare. Det här kommer i sin tur leda till att hundratals miljoner kommer att tvingas lämna sina hem och bli klimatflyktingar. Klimatförändringarna kommer att påverka alla som bor på planeten och det är därför det är så viktigt att förhindra de allvarligaste effekterna genom att begränsa uppvärmningen.

Målsättningen är idag att begränsa uppvärmningen till 2 grader. För att göra detta behöver världens koldioxidutsläpp minska i rask takt och vara nära noll redan år 2045. Det här kan vara en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin stått inför och kommer att kräva enorma insatser både globalt, nationellt och lokalt. Förändrade konsumtionsmönster och gröna innovationer som på olika sätt minskar fossilberoendet är ett måste i den omställning som kommer att ske inom de närmsta 30 åren. Både företag, politiker och privatpersoner är idag involverade i arbetet som på sikt förhoppningsvis kommer att leda till en mer hållbar värld. Här är energiproduktion en viktig del.