Klimat och miljö Archive

Klimatet påverkar djur och natur på olika sätt. Många växter och djur har möjlighet att anpassa sig till ett klimat som förändras långsamt. Men de sen...
Klimatförändringarna är på allas läppar och uppvärmningen av jorden är tveklöst något som kommer att förändra planeten i hundratals år framåt. Jordens...
Att klimatet håller på att förändras har inte undkommit någon. Att klimatet håller på att förändras har har forskarna vetat i över 30 år. Men det är f...
Klimatforskning kallas också klimatologi och är en del av forskningsområdet meteorologi. Det finns många olika grenar av klimatforskning. Vissa forska...