8 feb

Energi och klimat

Produktion av el och värme står för hela 26 procent av utsläppen globalt och är därmed den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Det här beror på att energiproduktionen globalt framför allt förlitar sig på förbränning av fossila bränslen, som exempelvis stenkol som används i kolkraftverk. Det är nämligen energikällan som används som bestämmer hur stor klimatpåverkan energiproduktionen har. Fossila bränslen, som stenkol och olja, är egentligen rester av växter och djur som levde på planeten för miljontals år sedan och återbildas därför mycket långsamt. Det här innebär att de förr eller senare kommer att ta slut om vi fortsätter att använda dem i den takt vi gör nu. Men det finns ändå så mycket kvar i marken att vi måste sluta använda dem innan de tar slut om vi inte vill förorsaka en katastrofal uppvärmning.

Olika länder har olika fördelning mellan energislagen – i Sverige har vi relativt klimatvänlig energiproduktion, med hög andel förnybar energi. Däremot använder varje svensk relativt mycket energi. För att klara klimatmålen behöver vi både använda mindre energi och minska användningen av fossila bränslen i vår energiproduktion. Det här går att göra på många olika sätt, både genom att privatpersoner och industri blir mer resurssnåla, men också genom innovationer där stat och företag tillsammans hittar nya lösningar som löser framtidens energibehov. Exempel på detta är bidrag och stöd till elbilar och stöd till forskning på förnybara energikällor. Ingen tror att västvärldens befolkning är redo att gå tillbaka till ett samhälle som liknar det innan industrialiseringen. Därför är det så viktigt att hitta tekniska lösningar som gör att vi kan klara en omställning till ett fossilfritt samhälle utan att för den skull göra allt för stora avkall på vår levnadsstandard.