Energisektorn står inför stora utmaningar och är därför ett fält där det forskas mycket. Förhoppningen är att hitta hållbara och effektiva innovatione...