Energi, ekonomi, teknik Archive

Att minska på dina klimatavtryck behöver inte betyda att det blir dyrare. Tvärtom kan du rent av både leva billigare och mer miljövänligt på flera områden. Ditt hem En av de stora utgifterna i ett hem är uppvärmning och elektricitet. Genom att installera en kamin kan du sänka värmekostnaden under den kallaste vintern, samtidigt...
En av vår tids största frågor är hur man ska ta fram energi i framtiden utan att skada miljön. Under många år har man trott att kärnkraft kan vara svaret på denna frågan, varpå Sverige bland annat har kärnkraftverk i Oskarshamn och Forsmark. Dock så verkar politikerna alltmer vilja se mer innovativa lösningar, då...
Allt fler människor vill vara mer miljövänliga, och tur är väl det. Under många år var miljö inte något som man lade för mycket fokus på, vilket naturligtvis ledde till en värld som inte var lika hållbar eller trevlig att leva i. Idag handlar vi ekologiskt, närproducerat och väljer grön energi till våra bostäder,...
20 apr
Solkraft kommer med stor sannolikhet att spela en stor roll när världen ställer om sin energiproduktion från fossila alternativ. Än så länge plågas dock solkraften av en hel del problem som gör att den inte riktigt kan ersätta alternativ som kol- eller kärnkraft. Ett av dem är att elproduktionen från solkraft fortfarande är något...
Energi, framför allt fossil energi, har varit en förutsättning för det välstånd och den livsstil vi har i västvärlden idag. Innan industrialiseringen,...
Energisektorn står inför stora utmaningar och är därför ett fält där det forskas mycket. Förhoppningen är att hitta hållbara och effektiva innovatione...