Produktion av el och värme står för hela 26 procent av utsläppen globalt och är därmed den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Det här b...
27 jan
Fossil energi, alltså kraft som skapas genom förbränningen av bränslen som exempelvis stenkol och olja, har gett oss ett modernt och bekvämt liv. Samt...
Energi, framför allt fossil energi, har varit en förutsättning för det välstånd och den livsstil vi har i västvärlden idag. Innan industrialiseringen,...
Energisektorn står inför stora utmaningar och är därför ett fält där det forskas mycket. Förhoppningen är att hitta hållbara och effektiva innovatione...
Klimatforskning kallas också klimatologi och är en del av forskningsområdet meteorologi. Det finns många olika grenar av klimatforskning. Vissa forska...