Något som rönt stor uppmärksamhet är att vi måste hitta sätt att fånga in koldioxid som redan släppts ut i atmosfären och binda det i marken igen för ...
Att vara miljövänlig är inte så svårt som det kanske låter. Sanningen är att det sällan krävs riktigt stora förändringar för att du fortfarande ska kunna göra skillnad för miljön. När du blir mer miljömedveten kommer du inte bara att känna att du gör något bra för natur och människor, utan du kommer också...
Idag blir allt fler medvetna om att den energi som vi använder påverkar vår miljö. Därför är det många som valt att använda sig av förnybar energi som produceras med hjälp av vind, vatten eller sol. Det finns idag ett flertal vattenverk och vindkraftverk som producerar elektricitet som säljs på elmarknaden. Genom att byta...
De senaste åren har det blivit allt viktigare för privatpersoner att bli mer miljövänliga i vardagen. Det handlar bland annat om att använda mindre el i hemmet, men också att äta mindre kött. Utöver dessa punkter finns det dock så mycket mer man kan göra för att vara miljövänlig. Därför kommer denna artikel kolla...
Många forskare tittar idag på hur artificiell intelligens, eller AI, kan komma att användas för att rädda klimatet. AI är bra bland annat för att anal...
Att vara vuxen kan vara väldigt dyrt. Man har mycket ansvar och många kostnader. Det är räkningar som behöver betalas, saker som behöver köpas in, matkostnader och mycket annat. Därför letar man även ständigt efter lösningar för att kunna sänka sina månadskostnader. Man kan med några enkla steg sänka sina kostnader och spara några...
De flesta husägare känner till hur stor del av utgifterna som kommer från hushållsel och eventuell eluppvärmning. Den senaste tiden har priset för att installera solceller sjunkit rejält, och många sneglar nu på möjligheten att installera solceller på taket. De flesta husägare har möjlighet att bygga en anläggning som motsvarar 5-10 kilowatt. Krävs en...
Att vara miljövänlig i hemmet har blivit en av de allra viktigaste sakerna i Sverige. Men beroende på ens bakgrund och vanor kan det vara svårt att veta var man ska börja. I denna text kommer därför olika förslag att presenteras för enkla saker man kan göra i hemmet och som privatperson. Börja källsortera...
9 jul
För att klara klimatmålen behöver inte bara energikällorna vara förnybara - vi behöver också bli bättre på att hushålla med energin. Både industrin oc...
Biogas är ett hållbart bränsle som genereras från nedbrytning av organiskt material som jordbruksavfall, gödsel, avfall från matrester bestående av en blandning av metan och koldioxid. Det är även förnybart och kan långsiktigt allt mer ersätta fossila bränslen som utgör den största föroreningen i miljön. Sopor och avloppsreningsverk är en källa till biogas. Med...