Biogas är ett hållbart bränsle som genereras från nedbrytning av organiskt material som jordbruksavfall, gödsel, avfall från matrester bestående av en blandning av metan och koldioxid. Det är även förnybart och kan långsiktigt allt mer ersätta fossila bränslen som utgör den största föroreningen i miljön. Sopor och avloppsreningsverk är en källa till biogas. Med...
Förnybar energi har betydligt lägre klimatpåverkan eftersom den, till skillnad från fossila bränslen, inte återför koldioxid i atmosfären. Anledningen...
Många har fått det om bakfoten, att det kostar pengar att vara klimatsmart. Tvärtom kan man göra både miljön och plånboken en tjänst med rätt miljötänk. Det kan handlar om så enkla saker som att handla mat efter säsong. Det här spar pengar i matbutiken, och dessutom brukar man kunna få bättre kvalité. Genom...
Den globala efterfrågan på förnybar energi ökar hela tiden, eftersom världsbefolkningen växer och allt fler får högre levnadsstandard. Energibehovet ökar därför samtidigt som vi ser att klimatförändringarna ger allt mer allvarliga effekter på våra samhällen. IEA, det internationella energiorganet, lyfter också fram att det idag är hela en miljard människor på jorden som inte...
Klimatet påverkar djur och natur på olika sätt. Många växter och djur har möjlighet att anpassa sig till ett klimat som förändras långsamt. Men de sen...
Att minska på dina klimatavtryck behöver inte betyda att det blir dyrare. Tvärtom kan du rent av både leva billigare och mer miljövänligt på flera områden. Ditt hem En av de stora utgifterna i ett hem är uppvärmning och elektricitet. Genom att installera en kamin kan du sänka värmekostnaden under den kallaste vintern, samtidigt...
En av vår tids största frågor är hur man ska ta fram energi i framtiden utan att skada miljön. Under många år har man trott att kärnkraft kan vara svaret på denna frågan, varpå Sverige bland annat har kärnkraftverk i Oskarshamn och Forsmark. Dock så verkar politikerna alltmer vilja se mer innovativa lösningar, då...
Allt fler människor vill vara mer miljövänliga, och tur är väl det. Under många år var miljö inte något som man lade för mycket fokus på, vilket naturligtvis ledde till en värld som inte var lika hållbar eller trevlig att leva i. Idag handlar vi ekologiskt, närproducerat och väljer grön energi till våra bostäder,...
20 apr
Solkraft kommer med stor sannolikhet att spela en stor roll när världen ställer om sin energiproduktion från fossila alternativ. Än så länge plågas dock solkraften av en hel del problem som gör att den inte riktigt kan ersätta alternativ som kol- eller kärnkraft. Ett av dem är att elproduktionen från solkraft fortfarande är något...
Klimatförändringarna är på allas läppar och uppvärmningen av jorden är tveklöst något som kommer att förändra planeten i hundratals år framåt. Jordens...